Livet i skärgården och midsommar hänger i hög utsträckning ihop, men varför firar vi egentligen midsommar? De flesta av oss vet, åtminstone i generell mening, varför vi firar påsk och jul. Julen är enligt kristen sed Jesus födelsedag, medan påsken representerar hans lidande, död och återuppståndelse. Midsommar är däremot en högtid som betraktas som självklar, men varför vi firar den är oklart för många. Det visar sig att skälen till vårt midsommarfirande är flera, en blandning av praktiska och religiösa anledningar som bakats samman i högtiden så som vi firar den idag.

Om du bor i bostadsrätt måste fastigheten skötas om oavsett tid på året. Nabo är en fastighetsförvaltare som konsekvent rankar högt i undersökningar av kundnöjdhet. Ett stort skäl till att deras kunder är nöjda är för att de kan erbjuda en helhetslösning för förvaltning som innefattar både det praktiska och det administrativa. Din bostadsförening kan förstås välja exakt vilka bitar av er fastighets förvaltning som ska skötas. Besök nabo.se för att se vad de kan hjälpa din bostadsrättsförening med.

 

Fira sommaren och ljuset

Midsommar är sedan början av 1950-talet en rörlig högtid som infaller någon gång mellan den 20-26 juni. På de breddgrader där Sverige ligger spenderar vi stora delar av året i mörker och kyla. Ur det perspektivet blir det självklart att sommarens höjdpunkt, som den ljusaste och förhoppningsvis varmaste tiden, är någonting att fira. Midsommar firas en gång om året i samband med sommarsolståndet. Sommarsolståndet är den dag på året då jordaxelns lutning mot solen är som störst och således den dag då ljustimmarna är flest.

Midsommar brukar ofta beskrivas som en högtid med rötterna i hedniska traditioner. Det stämmer till stora delar, men det finns också en koppling till kristendomen, om än att den idag till stora delar är bortglömd. Inom den kristna kyrkan firade man under lång tid Johannes döparens dag som inföll den 24 juni.

Det råkar dock vara mycket som sammanfaller just runt midsommar. Johannes döparen har nämnts, liksom sommarsolståndet. Ett annat skäl till att midsommar firas kan vara att tiden representerade en brytpunkt för jordbruksarbetet. I slutet av juni fanns det helt enkelt inte så mycket att göra inom jordbruket, och då passade det bra att festa.

Västgötska rötter för dagens midsommarfirande

Många av midsommartraditionerna så som de ser ut i Sverige idag härstammar från trakterna runt Göteborg. Till exempel antar man att det är från de trakterna som midsommarstången och dansen härstammar. Tvärtemot hur midsommar ofta skildras är det inte någon ”ursvensk” högtid, vi är inte ensamma om att fira sommarens höjdpunkt. Varianter av den finns också i andra länder, bland annat i Lettland. Där är firandet dock lite tydligare, midsommar där är helt och hållet en högtid som firar solens närvaro. Sommarsolståndet firas också i stora delar av Finland.