Sverige är ett land med långa kustremsor och flera stora skärgårdar i dess hav. Det är inte ovanligt att tro att skärgårdar endast kan ligga till havs men faktum är att också skärgårdar i insjöar är möjligt och att Sverige har flera stycken av dessa. Lurö skärgård, som ligger i sjön Vänern, är en sådan skärgård och den beräknas vara en av de största insjöskärgårdarna i hela Europa.

Vad definierar en skärgård?

Som namnet indikerar är en skärgård ett område som har många skär eller liknande landområden såsom öar, holmar samt till och med kobbar. Om dessa öar låg någonstans mitt i havet eller mitt i en stor insjö så skulle de förmodligen kallas för en ögrupp eller kanske för en arkipelag, så det som bestämmer om en grupp öar faktiskt är en skärgård är om de ligger nära någon kust. Alltså består en skärgård av flera öar som finns i närheten av fastlandet men sedan är det fullt möjligt att bandet av skär och öar sträcker sig långt ut från kusten.

Lurö Skärgård

Lurö Skärgård ligger som nämnt i Vänern och närmare bestämt i Säffle Kommun. Skärgården kan sägas ligga mittemellan Vänerns västra bassäng som kallas för Dalbosjön och Vänerns östra del som kallas för Värmlandssjön. På grund av att Lurö skärgård ligger i socknen Eskilsäter så går skärgården många gånger under namnet Eskilsäters skärgård i folkmun.

Lurös magnifika skärgård uppges sträcka sig över så mycket som 600 hektar och det finns hundratals skär, holmar och öar i skärgården. Den exakta siffran är kanske inte känd men det uppges finnas runt 250 öar i denna inlandsskärgård.

Lurö naturreservat

Öarna och vattnet runt öarna i Lurö skärgård är av så stor vikt för djur, natur och svensk kultur att skärgården gjordes till ett naturreservat år 1967. Marken ägs dels av staten men också av kyrka och privata aktörer. Tidigare var flera av öarna bebodda men numera finns det endast en permanent boplats i hela Skärgården och den ligger på ön Lurö.

Rik flora och fauna

Tidigare generationer hade får som betade på öarna och det finns spår av detta än idag, även om öarna nu håller på att gå från öppna landskap till att bli mer igenväxta. En tydligt markör för tidigare djurhållning är den att flera av öarna domineras av ljungväxter. För övrigt domineras öarna av olika typer av tallskogar men även små dungar av lövträd såsom ek, oxel, lind och ask. Ett och annat

körsbärsträd finns också att finna.

Vid skärgårdens yttersta kant saknas dessa träd och annan växtlighet och istället är skären helt kala. Denna relativt unika inlandsskärgård har blivit hem till en mängd djur, inte minst många olika fågelarter, och den drar både arter som trivs längs havskuster liksom arter som föredrar sötvatten.