Sveriges största insjöskärgård är Lurö skärgård i Vänern och den är ett mycket populärt turistmål för naturfantaster. Söderut från Lurö skärgård finns mer inlandsskärgård att besöka och njuta av och denna går under namnet Kållands skärgårdar. Namnet kommer sig förstås av att Kållands skärgårdar ligger invid halvön Kålland, som bland annat är känd för att husera slottet Läckö.

Ekens skärgård och Rackeby skärgård

Halvön Kålland sträcker sig rakt norrut i Vänern och Kållands skärgårdar finns på den norra och västra sidan av Kålland. Halvön och skärgården kan sägas avdela Vänern i två delar, där Dalbosjön ligger västerut och där Kinneviken ligger på den östra sidan.

De två skärgårdarna i Kållands skärgårdar är Ekens skärgård och Rackeby skärgård, där den första är den norra medan den andra är den västra. I dessa två skärgårdar uppges det finnas cirka 120 öar samt många kobbar och skär som inte är inräknade i detta antal.

Kållands naturreservat

År 1989 gjordes Kållands skärgårdar till naturreservat då det ansågs vara viktigt att bevara den natur och den kultur som fanns på öarna. Majoriteten av öarna i Kållands skärgårdar består av gnejs och de är av en riktigt klassisk skärgårdstyp. Det här betyder att de främst är beväxta med tallskogar och då till största del av hällmarkstallskogar, som inkluderar mossor, lavar, kråkbär, ljung och liknande växter av härdig natur.

Vissa av öarna sträcker sig högre över havet – eller sjön – än de övriga och signifikant för dessa är att de inte består av gnejs. Istället är dessa av så kallad grönsten, vilket är en bergart som helt sonika står pall mot erosion bättre än vad gnejs gör. På öarna av grönsten är växterna dessutom annorlunda än vad de är på gnejsöarna, så här går det att finna mer lövskog såsom lind och ek. Andra växter som kan ses är fetknopp, axveronika, oxbär, lundslok och sårläka med mera.

Rikt fågelliv

På det kala skären längst ut i skärgårdarna trivs många fågelarter såsom fiskmås, havstrut liksom småskrake och fågellivet anses vara så viktigt att det är förbjudet att gå i land på dessa skär under häckningsperioden. Dessa öar kallas för fågelskyddsområden och Lidköpings (https://lidkoping.se/) stad och turistbyrå tillhandahåller aktuell information om vad som gäller i dessa. På de beväxta öarna finns också fiskgjuse, bläsand och lärkfalk att skåda.