I södra delen av Vänern kan en märklig företeelse ses. Det så kallade Hindens rev sträcker sig nämligen långt ut i Vänern från kusten, i nordvästlig riktning. Revet utgår från Kållandshalvön i Vänerns Dalbosjön och ligger alldeles intill Kållands skärgårdar, där det makabra är att det är nästan spikrakt.

Rev och näs

När det talas om rev är det många som tänker sig koraller och liknande under vattnets yta som är jätteviktiga för sjö- och havslivet men Hindens rev är lite annorlunda. I själva verket utgörs det nämligen delvis av ett långt näs, så det sticker upp över ytan. Hindens rev är ungefär 5 km långt samt 100 meter brett och det har blivit ett populärt promenadområde. Vid dess udde fortsätter det under vattenytan och bildar flera grund, varefter det kommer över vattenytan igen vid Hjortens udde på andra sidan Vänern.

Ändmorän från inlandsisen

Denna märkliga formation har sitt ursprung i inlandsisen och dess avsmältning. När isen började smälta och dra sig tillbaka så deponerades stora mängder sand, grus och stenblock. Det är dessa som idag kallas för ändmoräner och Hindens rev är just en sådan ändmorän, som tillhör mellansvenska israndzonen. Hindens rev är ett Naturreservatet sedan 1986.